25 Οκτ 2023

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ

 Αναχώρηση 7.30πμ (Είσοδος Λυκείου/ ΚΕΠ)

Προσοχή στην αλλαγή ώρας!


AΓΩNEΣ KYPIAKHΣ 29/10, AΘΛHTIKO KENTPO MAKEΔONIKOY


- 11:00 --- K14 vs ΓEPMANIKH AKAΔHMIA 

-12:15 --- K14 vs ΠAE MAKEΔONIKOΣ 


- 12:15 --- K12 vs ΠO ΞHPOKPHNHΣ 

- 13:15 --- K12 vs ΠO ΞHPOKPHNHΣ 


- 12:15 --- K10 vs ΠAE MAKEΔONIKOΣ

- 13:15 --- K10 vs ΠAE MAKEΔONIKOΣ 


- 12:15 --- K8 vs ΠAE MAKEΔONIKOΣ 

- 13:15 --- K8 vs ΠAE MAKEΔONIKOΣ