13 Ιουν 2018

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΟΡΗΣΟΥΠΕΜΠΤΗ 14/6

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΟΡΗΣΟΥ

18.00μ.μ: ΦΙΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ, Κ-13 (2005-2006)
18.00μ.μ: ΦΙΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ, Κ-9 (2009-2010)
18.30μ.μ: ΦΙΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ, Κ-7 (2011-2012)
18.30μ.μ: ΦΙΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ, Κ-11 (2007-2008)